Den Čas Program
Pátek 31. 8. 2018 8:00 - 24:00 příjezd účastníků
Sobota 1. 9. 2018
8:00 - 17:00 příjezd účastníků
16:30 - 17:15 svoz účastníků od hotelů
18:00 - 19:00 zahajovací ceremoniál
19:00 - 22:00 zahajovací banket (KSMB)
22:00 - 22:30 odjezdy autobusů do hotelů
Neděle 2. 9. 2018
8:00 - 8:15 odjezdy od hotelů
8:45 - 9:00 zahájení dne, Festivalový magazín č. 1, informace
9:00 - 10:00 1. projekční blok - Česká republika
10:00 - 10:05 přestávka
10:05 - 11:05 2. projekční blok - Norsko
11:05 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:30 3. projekční blok - Itálie
12:30 - 12:40 přestávka
12:40 - 13:10 diskuze s porotou
13:10 - 14:30 přestávka na oběd
14:30 - 15:30 4. projekční blok - Chorvatsko
15:30 - 15:35 přestávka
15:35 - 16:35 5. projekční blok - Bulharsko
16:35 - 17:00 přestávka
17:00 - 18:00 6. projekční blok - Španělsko
18:00 - 18:10 přestávka
18:10 - 18:40 diskuze s porotou
18:40 - 20:00 přestávka na večeři
20:00 - 21:00 7. projekční blok - Rakousko
21:00 - 21:05 přestávka
21:05 - 22:05 8. projekční blok - Rusko
22:05 - 22:10 přestávka
22:10 - 22:40 diskuze s porotou
22:45 -23:00 odjezdy autobusů na hotely
Pondělí 3. 9. 2018
8:30 -22:30 celodenní výlet
17:30 -19:00 projekce pro veřejnost
22:45 -23:00 odjezdy autobusů z Černé Hory na hotely
Úterý 4. 9. 2018
8:00 - 8:15 odjezdy od hotelů
8:45 - 9:00 zahájení dne, Festivalový magazín č. 2, informace
9:00 - 10:00 9. projekční blok - Polsko
10:00 - 10:05 přestávka
10:05 - 11:05 10. projekční blok - Nizozemí
11:05 - 11:30 přestávka
11:30 - 13:30 11. projekční blok - Rumunsko
12:30 - 12:40 přestávka
12:40 - 13:10 diskuze s porotou
13:10 - 14:30 přestávka na oběd
14:30 - 15:30 12. projekční blok - Lucembursko
15:30 - 15:35 přestávka
15:35 - 16:35 13. projekční blok - Švýcarsko
16:35 - 17:00 přestávka
17:00 - 18:00 14. projekční blok - Slovensko
18:00 - 18:10 přestávka
18:10 - 18:40 diskuze s porotou
18:40 - 20:00 přestávka na večeři
20:00 - 21:00 15. projekční blok - Gruzie
21:00 - 21:05 přestávka
21:05 - 22:05 16. projekční blok - Makedonie
22:05 - 22:10 přestávka
22:10 - 22:40 diskuze s porotou
22:45 - 23:00 odjezdy autobusů na hotely
Středa 5. 9. 2018
8:00 - 8:15 odjezdy od hotelů
8:45 - 9:00 zahájení dne, Festivalový magazín č. 3, informace
9:00 - 10:00 17. projekční blok - Velká Británie
10:00 - 10:05 přestávka
10:05 - 11:05 18. projekční blok - Estonsko
11:05 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:30 19. projekční blok - Belgie
12:30 - 12:40 přestávka
12:40 - 13:10 diskuze s porotou
13:10 - 14:30 přestávka na oběd
14:30 - 22:30 půldenní výlet
17:30 - 19:00 projekce pro veřejnost
22:45 - 23:00 odjezdy autobusů z Černé Hory na hotely
Čtvrtek 6. 9. 2018
8:00 - 8:15 odjezdy od hotelů
8:45 - 9:00 zahájení dne, Festivalový magazín č. 4, informace
9:00 - 10:00 20. projekční blok - Švédsko
10:00 - 10:05 přestávka
10:05 - 11:05 21. projekční blok - Finsko
11:05 - 11:30 přestávka
11:30 - 12:30 22. projekční blok - Jižní Korea
12:30 - 12:40 přestávka
12:40 - 13:10 diskuze s porotou
13:10 - 14:30 přestávka na oběd
13:10 - 15:30 Přátelé UNICA
15:30 - 16:00 seminář UNICA - 1. část
16:00 - 16:30 přestávka
16:30 - 18:30 seminář UNICA - 2. část
18:30 - 20:00 přestávka na večeři
20:00 - 21:00 23. projekční blok - Německo
21:00 - 21:05 přestávka
21:05 - 22:05 24. projekční blok - Francie
22:05 - 22:10 přestávka
22:10 - 22:40 diskuze s porotou
22:45 - 23:00 odjezdy autobusů na hotely
Pátek 7. 9. 2018
8:00 - 8:15 odjezdy od hotelů
8:45 - 9:00 zahájení dne, Festivalový magazín č. 5, informace
9:00 - 10:00 25. projekční blok - Lichtenštejnsko
10:00 - 10:05 přestávka
11:30 - 12:15 27. projekční blok - Tunisko
12:15 - 12:25 přestávka
12:25 - 13:00 diskuze s porotou
13:00 - 14:30 přestávka na oběd
14:30 - 18:30 kongres UNICA
18:30 - 19:50 přestávka na večeři
19:50 - 20:20 prezentace UNICA 2019
20:20 - 20:30 přestávka
20:30 - 22:30 WMMC
22:45 - 23:00 odjezdy autobusů na hotely
Sobota 8. 9. 2018
8:30 - 8:45 odjezdy od hotelů
9:00 - 13:00 veřejné hodnocení poroty
13:00 - 14:00 přestávka na oběd
13:45 - 14:10 odjezdy autobusů na hotely
16:20 - 16:35 odjezdy od hotelů
17:00 - 17:30 projekce prací workshopu, představení účastníků workshopu
17:30 - 17:45 přestávka
17:45 - 18:00 Festivalový magazín č. 6
18:00 - 20: 00 předávání cen, závěrečný ceremoniál
20:00 - 23:00 závěrečný banket (KSMB)
23:15 - 23:30 odjezd autobusů na hotely
Neděle 9. 9. 2018 celý den odjezdy účastníků