Registrace a objednávka kongresové karty UNICA 2018

Kontaktní adresa

Jazyk

V tomto jazyce obdržíte veškeré informační a propagační materiály.

Doprava a příjezd

Uveďte zpusob dopravy, který zvolíte.

Ubytování

Kongresová karta

Kongresová karta opravňuje jejího držitele ke vstupu na níže uvedené akce.

Cena kompletní kongresové karty

Pokud si objednáváte kompletní kongresovou kartu, je třeba tyto možnosti označit jako "Ne":
Zahajovací banket, Celodenní výlet, Půldenní výlet, Závěrečný banket, Taška UNICA s programem
Informace: Do 30.4.2018 - 220 Eur, od 1.5.2018 - 245 Eur

Jednotlivé položky kongresové karty

Zahajovací banket (50 Eur)

Celodenní výlet (85 Eur)

Půldenní výlet (60 Eur)

Závěrečný banket (75 Eur)

Taška UNICA s programem (25 Eur)

Budu požadovat tlumočnické zařízení

Požadavky na jídlo

Při celodenním výletu si vybírám k obědu toto servírované jídlo

Objednávám dopravu z letiště do Blanska

Jste

E-mail, na který má být zaslána faktura s údaji pro zaplacení kongresové karty

Po objednání kongreskarty přijde na tento E-mail faktura, kterou je třeba zaplatit do 14 dnů převodem na účet uvedený na faktuře.

Jste členem klubu přátel UNICA?

Poznámka

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro přípravu kongresové karty, účtování a zasílání důležitých informací o UNICA2018. Neposkytujeme ani neprodáváme údaje třetím stranám. Vaše údaje budou smazány na konci roku 2018. Při registraci vám zašleme kopii formuláře, abyste mohli ověřit, že je správná. Chcete-li změnit adresu nebo odstranit z našeho seznamu, obraťte se na paní Lea Stejskalová na adrese ksmb@blansko.cz.

Vytisknout formulář