YOUNG UNICA 2018
workshop pro mladé autory

Workshop je zaměřen na animovanou tvorbu, a to v těchto pěti pracovních skupinách:

  • skupina A - kreslený film
  • skupina B - loutkový film
  • skupina C - plošková animace
  • skupina D - pixilace
  • skupina E - animace počítačová - 3D

Úkolem workshopu je pod vedením odborných lektorů - animátorů vyrobit krátký film. Námět bude určen dopředu, po konzultacích s účastníky může být následně upraven.

Do workshopu může z důvodu omezené kapacity vyslat každá členská země UNICA  jednoho účastníka ve věku 18 - 25 let (rozhoduje věk v době konání UNICA 2018), který ovládá anglický jazyk a zajímá se o animovaný film.
Na základě vyplněné a zaslané přihlášky obdrží každý účastník, nebo organizace, která účastníka přihlásila, potvrzovací E-mail o zaregistrování.

Důležité upozornění:

Je nutné, aby si účastníci workshopu přinesli svoje kamery, počítače s editačním programem, stativy, případně tablety s grafickým perem a další vybavení.

Ekonomické zajištění: Každý s přihlášených účastníků obdrží zdarma kongresovou kartu v hodnotě 220 €. Polovinu této ceny hradí Světový výbor UNICA a druhou polovinu pořadatel UNICA 2018. Kongresová karta opravňuje účastníka workshopu se účastnit zahajovacího banketu, celodenního výletu, půldenního výletu a závěrečného banketu. Účastník obdrží i propagační tašku UNICA 2018.
Účastníci budou ubytováni v hotelu Aquapark Blansko ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. Ubytování hradí pořadatel UNICA 2018. Stravování pro účastníky workshopu hradí rovněž pořadatel UNICA 2018.

Dopravu do místa konání UNICA 2018 si hradí každý účastník sám. Pokud použije leteckou dopravu do Brna nebo Vídně, může využít jako doplňkovou službu dopravu z letiště až do místa konání festivalu UNICA 2018. Tato služba je zpoplatněna a objednává se v přihlášce.

V případě volné kapacity po uzávěrce může každá země vyslat další účastníky workshopu.
Tito zaplatí ubytování, stravování a polovinu kongreskarty v celkové částce 298 Euro.

Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím e-formuláře na webových stránkách www.unica2018.cz, nebo zasláním vyplněného formuláře na E-mail: unica2018-production@videostudio.cz, a to od 2.1.2018. Uzávěrka příjmu přihlášek je 30. 4. 2018.

Program workshopu YOUNG UNICA 2018

Pátek 31.8.2018
10:00 - 22:00 Příjezdy účastníků workshopu, ubytování
Sobota 1.9.2018
8:00 - 22:00 Příjezdy účastníků workshopu, ubytování
Registrace účastníků na hlavní recepci
17:00 Odjezd účastníků od hotelu na slavnostní zahájení
18:00 - 19:00 Slavnostní zahájení 80. UNICA
19:30 - 23:00 Zahajovací banket UNICA 2018
23:00 Odvoz účastníků na hotel
Neděle 2.9.2018
9:00 Zahájení workshopu v prostorách Galerie Blansko
9:00 - 12:00 Seznámení se účastníků navzájem a seznámení s lektory
Prezentace vlastních prací účastníků workshopu a následná diskuze s lektory
Ukázky některých prací lektorů
Rozdělení účastníků do 5 skupin podle druhu animace
12:00 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 17:30 Práce ve skupinách - základní informace, úpravy námětu,
scénář, přípravav
17:30 - 19:00 Přestávka na večeři
19:00 Jaroslav Nykl - klasická kreslená animace
promítání autorských filmů Jaroslava Nykla a dokumentu
Óda na radost, diskuze
Pondělí 3.9.2018
Celý den Celodenní výlet
Úterý 4.9.2018
9:00 - 12:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
12:00 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 18:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
18:00 - 19:30 Přestávka na večeři
19:30 Práce ve workshopu nebo návštěva soutěžní projekce
Středa 5.9.2018
9:00 - 13:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
13:00 - 14:30 Přestávka na oběd
14:30 Půldenní výlet
Čtvrtek 6.9.2018
9:00 - 12:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
12:00 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 18:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
18:00 - 19:30 Přestávka na večeři
19:30 Práce ve workshopu nebo návštěva soutěžní projekce
Pátek 7.9.2018
9:00 - 12:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
12:00 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 18:00 Práce účastníků workshopu v pěti tvůrčích skupinách
18:00 - 20:00 Přestávka na večeři
20:00 - 21:00 Kino - Prezentace UNICA 2019
21:00 Kino - WMMC
Sobota 8.9.2018
9:00 - 12:00 Dokončení animovaných filmů účastníků workshopu
12:00 - 13:00 Předání hotových filmových prací účastníků workshopu
technickému pracovišti AUDIOVISUAL UNICA Blansko
13:00 - 14:00 Přestávka na oběd
15:00 - 16:00 Kino - projekce prací z workshopu a hodnocení workshopu
16:00 - 18:00 udílení medailí UNICA a závěrečný ceremoniál
18:00 - 19:00 převoz účastníků do hotelu Sladovna Černá Hora
19:00 - 23:00 závěrečný banket
23:00 odvoz účastníků workshopu do hotelu Aquapark
Neděle 9.9.2018
Celý den odjezd účastníků

S případnými dotazy na workshop YOUNG UNICA 2018 se obracejte na pořadatele prostřednictvím E-mailu unica2018-production@videostudio.cz.